2011. december 27., kedd

Harangszó: Erő kell a jobbító lépések megtételére - Évértékel...

Harangszó: Erő kell a jobbító lépések megtételére - Évértékel...: A békességszerző küldetést és a szolgálatot vállalók segítését tartja hangsúlyosnak az elmúlt évben tett 61 gyülekezeti látogatásáról szólva...

2011. december 12., hétfő

Szolgáljuk az Urat - Presbiteri konferencia Koltó-Katalinban

Szolgáljuk az Urat - Presbiteri konferencia Koltó-KatalinbanA Nagybányai Egyházmegye október 15-én tartotta évi presbiteri konferenciáját, melynek helyet adott a Koltó-Katalini gyülekezet. Szép számban képviseltették magukat az egyházközségek lelkipásztorai és presbiterei.
A konferencia áhítattal vette kezdetét, melyen Isten Igéjét Nt. Dr. Hermán M. János a Zsolt 13. része alapján hirdette, arra bíztatva, hogy mindig, minden időben merjük megvallani Istennek panaszainkat, elmondani imádságainkat éneklésben, igehirdetésben. Isten kipótolja fogyatkozásainkat, bízzunk Isten hűségében, Dávid féle bizalom hasson át bennünket, és Isten velünk lesz.
Az istentiszteleten a koltói kórus lelket építő dicséretekkel szolgált. Az igehirdető kiemelte, hogy az éneklés és a prédikáció összekötő pillér az ember és Isten között.
Az egybegyűlteket köszöntötte Nt. Varga Károly esperes, házigazda lelkipásztor, Márton Jenő az egyházmegyei Presbiteri Szövetség elnöke, és Sebők Zoltán koltói gondnok.
Előadást tartott Dr. Erdélyi Géza nyugalmazott felvidéki püspök a presbitériumok szolgálatáról a gyülekezetekben. Szolgák vagyunk az Úr szőlősében, elhívott és megbízott szolgái vagyunk az Úrnak, kiknek vállalni kell a felelősséget, hiszen mi magunk és a nyáj is elszámolás elé kell álljunk. Az előadó középpontba helyezte, hogy az Urat szolgálni és magasztalni, a gyülekezetet, az egyházunkat és nemzetünket a szülőföldön dicsérni nagyon fontos. Szolgáljunk az Úrnak hittel, hűséggel és teljes átadással.
A második előadás a 200 éve született Liszt Ferencről szólt, akit Méhes Éva zenetanárnő, presbiter méltatott. Az előadás kezdetén és végén két Liszt darabot hallgathattunk zongorán, Mares Hanna Blanka tolmácsolásában. Az előadás, mely aprólékosan méltatta a zeneszerző, művész, író és zenész életét nagyon lekötötte a hallgatók figyelmét.
Liszt Ferenc barátságban volt, többek között Teleki Sándorral és megfordult Koltón is, ahol a közelmúltban mellszobrot avattak emlékére, mely előtt mi is tiszteleghettünk. Közös szeretetvendégséggel zárult a konferencia a katalini kúlturotthonban, melyért köszönet illesse a koltói és katalini házigazdákat, kérve Isten áldását életükre.
Pozán Edit misztótfalui gondnok

2011. július 9., szombat

A KREK PSZ KONFERENCIÁJA-NAGYBÁNYA

A KREK PSZ KONFERENCIÁJA-NAGYBÁNYA

EGYHÁZKERÜLETI PSZ KONFERENCIA - NAGYBÁNYA - ÓVÁROS
 
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének és az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének közösen tartott Konferenciájának Programja. Helyszín: Nagybánya Óvárosi Egyházközség

2011. augusztus 26.
Péntek


12,00 -14,00    Érkezés, Ebéd (Nagybánya Óvárosi Egyházközség Lelkészi hivatalához ),
14,00 -14,30        Nyitó Áhítat  - Csűry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke
14,30 – 15,00         A Konferencia megnyitása, köszöntések
    - László Kálmán KREK PSz elnöke
    - Varga Károly nagybányai egyházmegye esperese
    - Bak Enikő helybéli lelkipásztor   
    - Együttműködési szerződés aláírása KREKPSZ és KREKPSZ között
15,00 – 15,45    Konfliktus kezelés az egyházban
    Előadó: Dr. Kiss Jenő, a Kolozsvári Protestáns Teológia professzora
15.45 - 16.15    Megbeszélés
16,15 - 16,30    Szünet
16,30 – 17,15    Erkölcsi és Társadalmi megújúlás az egyházban
    Előadó: D. Tőkés László európa parlamenti képviselő
17,15 – 17,30    Megbeszélés
17,30 - 18,00    Szünet
18,00 – 19,30    Esti áhítat- Bak László helybéli lelkipásztor,
    -  kulturális program
19,30 – 20,30             Vacsora
20,30 –    Elszállásolás                                        
                                                  
2011. augusztus 27.
Szombat

8.00 – 8.30    Reggeli
9.00 – 9.45    Reggeli áhítat – Tasnádi András, Nagybánya Újvárosi lelkipásztor
10.00 – 10.45    A presbiter választás gyülekezet építő vagy romboló?
    Előadó:  Kelemen Attila a Kolozsvári Protestáns Teológia tanára
10.45 – 11.00     Megbeszélés
11.00 – 11.15    Kálvin Könyvkiadó bemutatása – Fodor Csaba igazgató
11.15 – 11.30    Szünet
11.30  - 12.15     A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 90. évfordulója
    Előadó: dr.Pálfi József Nagyvárad – Réti lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem tanára
12.00 —13.00             Megbeszélés
13.00 – 14.00    Ebéd
14.00 – 16.00    Kirándulás Koltókatalinra.
16.00 – 18.30    A Misztótfalusi Kiss Miklós múzeum megtekintése
18.30 – 19.00    Esti áhítat  - Ecsedi Árpád misztótfalusi lelkipásztor
19.00 – 20.00    Vacsora
20.00     Visszautazás Nagybányára
                   
                      2011. augusztus 28.
Vasárnap

8.00 – 9,00    Reggeli
10.00 –12.00    Istentisztelet és Úrvacsoraosztás: igét hirdet Ötvös József az Erdélyi Református Egyházkerület Generális Direktora
13.00– 14.00    Ebéd
14.00    Hazautazás
                 Jelentkezési határidő 2011. augusztus 15.  Szeretettel várunk mindenkit.

A KREK PSZ KONFERENCIÁJA-NAGYBÁNYA

Egyházkerületi presbiteri konferencia

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetség és az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetség közösen tartandó konferenciájának programja. Helyszín: Nagybánya Óvárosi Egyházközség.

2011. augusztus 26. Péntek
12,00-14,00    Érkezés (a Nagybánya-Óvárosi Egyházközség Lelkészi hivatalához); 14,00-14,30 Nyitó áhítat - Csűry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke; 14,30-15,00 A Konferencia megnyitása, köszöntések - László Kálmán, a KREK PSZ elnöke, Varga Károly, Nagybányai Egyházmegye esperese, Bak Enikő házigazda lelkipásztor; Együttműködési szerződés aláírása; 15,00-15,45    Konfliktus kezelés az egyházban. Előadó: Dr. Kiss Jenő, a Kolozsvári Protestáns Teológia professzora; 15.45-16,15    Megbeszélés; 16,15-16,30 Szünet; 16,30-17,15; Erkölcsi és társadalmi megújulás az egyházban. Előadó: D. Tőkés László, EP-képviselő, alelnök; 17,15-17,30 Megbeszélés; 17,30-18,00 Szünet; 18,00-19,30 Esti áhitat, kulturális program; 19,30-20,30 Vacsora; 20,30-tól Elszállásolás.                                                      
                                   
2011. augusztus 27. Szombat
8,00-8,30 Reggeli; 9,00-9,45 Reggeli áhítat – Tasnádi András, Nagybánya-Újvárosi lelkipásztor; 10,00-10,45 A presbiterválasztás gyülekezet építő vagy romboló? Előadó:  Kelemen Attila, a Kolozsvári Protestáns Teológia tanára; 10,45-11,15     Megbeszélés; 11,15-11,30 Szünet; 11,30-12,15 A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 90. évfordulója. Előadó: dr. Pálfi József Nagyvárad-Réti lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem tanára; 12,00-13,00 Megbeszélés; 13,00-14,00 Ebéd; 14,00-16,00 Kirándulás Koltó-katalinra; 16,00-18,30 A Misztótfalusi Kiss Miklós múzeum megtekintése; 18,30-19,00 Esti áhítat - Ecsedi Árpád misztótfalusi lelkipásztor; 19,00 – 20,00    Vacsora; 20,00 Visszautazás Nagybányára.

2011. augusztus 28. Vasárnap
8,00-9,00 Reggeli; 10,00-12,00    Istentisztelet és úrvacsoraosztás. Igét hirdet Ötvös József, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora; 13,00–14,00 Ebéd; 14,00 Hazautazás.
    Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 15.  Szeretettel várunk mindenkit!

2011. július 2., szombat

MUNKATÁRSKÉPZŐ TÁBOR - HIDALMÁS

MUNKATÁRSKÉPZŐ TÁBOR - HIDALMÁS

MUNKATÁRSKÉPZŐ TÁBOR - HIDALMÁSKIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
                        PRESBITERI SZÖVETSÉGE
                        RO 450010 ZALAU str. Kossuth Lajos nr. 16
                        Tel/fax 0040-(0)260 – 661495
                        E-mail: refespzilah@easynet.ro
Szám: 121 /2011

                                    Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
(2Tim.1,7)

Meghívó


Szeretettel hívunk és várunk minden presbitert, pótpresbitert, érdeklődő gyülekezeti tagot, egyedül vagy családosan, a KREKPSZ által szervezet munkatársképző táborba, mely idén második alkalommal kerül megrendezésre Hídalmáson, aug. 5-6-7-én. A tábor az  önkéntesség égisze alatt zajlik, ezt a témát próbáljuk majd megtárgyalni neves előadók segítségével. A tábor programját mellékelve csatoljuk.
  A táborhelyet a zilahi egyházmegye ajánlja fel önköltségi áron, így a tábor költsége 4o-45 lej/nap, mely magában foglalja a szállást és napi három étkezést. A tábor pénteken, 5-én kezdődik, de a távolabbról érkezőknek már csütörtök este szállást és vacsorát biztosítunk. Sátorozás lehetséges.
Jelentkezni lehet Július 18-ig a megyei presbiter szövetség elnökeinél, vagy Venter Miklós főtitkárnál, az alábbi elérhetőségeken: mikiref@yahoo.com , tel. 0722 437208, 0763 224173, 0770 288163.

Zilah, 2011. május 5.


                    László Kálmán                                          Venter Miklós
           KREKPSZ                                             KREKPSZ
               elnök                                                     főtitkár

                                   


       HÍDALMÁS-2O11
         MUNKATÁRS ÉS VEZETŐ KÉPZŐ TÁBOR
                                               Augusztus 5-6-7
                             Önkéntesség-Elhívás- SzolgálatCSÜTÖRTÖK
                       5-PÉNTEK
                     6-SZOMBAT
  7-VASÁRNAP
 8.00

Ébresztő
Ébresztő
Ébresztő


Reggeli program
Reggeli program
Reggeli program
 9.00

Reggeli
Reggeli
Reggeli
Rendrakás
 9.45

Reggeli áhitat , Venter Miklós
Reggeli áhitat,  Enyedi András

10.00

Előadás, dr ADORJÁNI ZOLTÁN
Előadás, dr TUNYOGI LEHEL
ISTENTISZTELET
11.00

Megbeszélés
Megbeszélés

12.00

Játék, foci, sakk,séta, stb.
Játék, foci, sakk,séta, stb.
Ebéd
13.00

Ebéd
Ebéd
Hazautazás


Pihenő-szabad idő, strand
Pihenő-szabad idő, strand

17.00
Érkezés
Közösségi programok, vetélkedők, sport
Közösségi programok, vetélkedők, sport


Elszálásolás
           


19.00
Vacsora igény
Vacsora
Vacsora

20.00
    szerint
Tábortűz-énekóra
Tábortűz-énekóra

Költség 45 lej/nap teljes ellátás, 3 × étkezés +szállás szobába,  ágyneműt hozni kell.(paplanhuzat, párnahuzat, lepedő)
               40 lej/nap teljes ellátás, 3 × étkezés +szállás sátorban, sátort, hálózsákot hozni kell.
                Ágynemű kölcsönzés- 15lej/személy

2011. június 9., csütörtök

Betölt az Úr lelke - ünnepi pásztorlevél

Vannak idők, amikor elkeserítően nehéz körülmények közé kerülünk. Alig marad reménységünk, kifogyunk ötleteinkből is. Csalódunk emberekben, akik szívesen elfogadták segítségünket, de szükségünkben magunkra hagynak.

Vannak idők, amikor illik sorsunkat a bibliai tanításokhoz illesztenünk, hogy a nehezen értelmezhető jelenségeket megismerjük és azokat mások tapasztalataival együtt kezeljük. Mikeás próféta korában történt, hogy a kiválasztottak tehetetlenül élték át a romlásba zuhanás folyamatát. Valamennyien tudták az okokat is, és sorolták: áthágták a szövetségi jogrendet, a szeretet gyakorlása megszűnt, alig maradt alázat Isten hatalma előtt. Az asszírok elnyomó politikája is félelmetes, de a legborzalmasabb a vezetők bűnnel hivalkodó magatartása. A közélet szereplőit így jellemzi a próféta: „Ti, kik gyűlölitek a jót, és kedvelitek a gonoszt!” Semmivel sem enyhébb a kényszerű pályán mozgó próféták bemutatása sem. „Éjszaka száll rátok, hogy ne lássatok, és sötétség jő rátok, hogy ne jövendölhessetek.” Félelmetes, hogy kik vezetik a nemzetet. A jó tudatos gyűlölői, a gonosz következetes követői jogot írnak, törvényt szabnak, ítéletet hirdetnek, fenyegetnek és mesébe illő vagyonokat szereznek. A prófétafélék a kesergők éjszakájában nem tudnak fényt gyújtani, hanem még több sötétséget hoznak, hogy ne lepleződjön le az erkölcstelen életforma, ne legyen egyértelmű a hazugság, ne lássanak bele mások a rejteni való valóságba. Látomásokról beszélnek, közben középszerű hétköznapi látással sem rendelkeznek.
Vannak idők, amikor ki kell mondania Isten gyermekének, hogy „én ellenben megteljesedem az Úr lelkének erejével…” (Mik 3,8) Ki kell mondani a pünkösdi evangéliumot, hogy egyértelmű és követésre méltó megoldás álljon előttünk. Istennek Lelke ma is él és éltetni akar. A Léleknek ereje van, nem is akármilyen hatalom az, ami emberi mércével nem mérhető, mert minden emberi nagyságrend felett van. Megteljesedhetem a Lélekkel, mert nem vonja meg tőlem Isten, és nem vet meg, hanem nekem is ajándékozza.
Vannak idők, és most ilyen időt élünk, amikor őszintén meg kell vallanunk, hogy sok romlása között szenved Isten nemzete, de a Lélekkel teljesedők közössége már elnyerte a felhatalmazást arra, hogy szembeszálljon a sötétség erőivel, a gonosz támogatóival.
Legyünk valamennyien Isten seregében, hogy pünkösdünk megerősödést hozzon hűségünk, szeretetünk és szolgálatunk vállalkozásaiban. Szép reménységgel és őszinte alázattal fogadjuk el esélyét annak, hogy általunk és velünk jobbá lehet a világ.  
Nagyvárad, 2011 Pünkösd havában                                   
Csűry István püspök
           

2011. május 18., szerda

Hídalmás: munkatársképző tábor az önkéntességről

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) Szeretettel hívunk és várunk minden presbitert, pótpresbitert, érdeklődő gyülekezeti tagot, egyedül vagy családosan a Királyhágómelléki Presbiteri Szövetség által szervezett munkatársképző táborba, mely idén második alkalommal kerül megrendezésre Hídalmáson, augusztus 5-6-7-én. A tábor az önkéntesség égisze alatt zajlik, e témát próbáljuk majd megtárgyalni, neves előadók segítségével.
A táborhelyet a Zilahi Egyházmegye ajánlja fel önköltségi áron, így a tábor költsége 40-45 lej/nap, mely magában foglalja a szállást és napi három étkezést. A tábor pénteken, 5-én kezdődik, de a távolabbról érkezőknek már csütörtök este szállást és vacsorát biztosítunk. Sátorozás is lehetséges.
Jelentkezni lehet július 18-ig az egyházmegyei presbiteri szövetség elnökeinél, vagy Venter Miklós főtitkárnál, az alábbi elérhetőségeken: mikiref@yahoo.com, tel.: 0722437208, 0763 224173, 0770288163.
Zilah, 2011. május 5.
László Kálmán KREKPSZ-elnök, Venter Miklós KREKPSZ-főtitkár

2011. április 27., szerda

Előzetes: a Harangszó májusi első számából

A Váradi Dalnokok férfikórus felvidéki látogatását és szolgálatait követi végig a lap címoldalas tudósítása. Egy másik írás az önkéntességen alapuló diakóniai szolgálat fontosságát hangsúlyozza, valamint Anyák napi összeállítást is tartalmaz a Harangszó, a királyhágómelléki reformátusok lapjának májusi első száma.

Egy, a Felvidékre szóló meghívásnak tett eleget nemrég, a Közjó Szolgálatában-díjas Váradi Dalnokok férfikórus. A testvérkapcsolatokat építő, eseménydús kirándulásról Ráksi Lajos számol be a lap címoldalán.
A vezércikket ezúttal Balázsné Kiss Csilla érmihályfalvai lelkipásztor jegyzi. Írásának címe: Édes... A Harangszó anyák napi összeállításában szerepel még Gyökössy Endre Recept című írása, illetve Tóth Rozália és Széll Katalin egy-egy jegyzete, valamint Farkas Antal, Müller Dezső és Soós Anna egy-egy verse.
Gyülekezeti ház avatására és ravatalozó alapkő-letételére került sor Ombodon. A Református élet rovat másik írása a nt. Lugosi Mihály emlékére szervezett élesdi szépolvasó versenyről tudósít.
Gróf Tisza István életműve előtt tisztelet Nagy Árpád, a sorozat második, befejező részében.
A lap diakóniai rovatában Ilyés Szeréna és Orbán Ildi színes, olvasmányos tudósításban ismerteti az Önkéntesség a diakóniai munkában című, Nagyváradon tartott konferencia munkálatait.
A Hírvivő-oldalon többek között Debrecenben tartott romaműhelyről, a Szatmár-szigetlankai imahét záró alkalmáról és Gál Sándor, új gencsi lelkipásztorról és terveiről olvashatunk.
A Harangszó megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható.

2011. április 23., szombat

Isten gondoskodása - ünnepi pásztorlevél


Kedves Testvéreim! Húsvétunkat megelőző böjti időben két bibliai esemény nyugtalanította az egyébként sem zavartalan napjaimat. Szinte napi rendszerességgel jutott eszembe az egyiptomi fogságból szülőföldjére vándoroló nép. Velük kapcsolatban elevenedik előttem az a pillanat, amikor a húsos fazekak emlékezete mellett először kapnak a mennyei kenyérből. A másik történet, mely az előbbi párhuzamosa is lehet, a jeruzsálemi sokadalom viselkedése a bevonuló Messiással való találkozáskor.

Mind a két történetnek van egy, egy kérdése. A mennyei kenyérre így kérdeznek: Mi ez? (2Móz 16,15) A bevonuló Krisztus mellett sokan kihívóan kérdeznek: Ki ez? (Mt 21,10)
A történetek Isten gondoskodásáról szólnak. A pusztában és Jeruzsálemben Isten irgalmából érkező életet adó kenyér van jelen. A vándorlás ingyen kenyere és az örökéletre tápláló kenyér. Ezek ajándékként érkeznek a siránkozó és mindig elégedetlen emberekhez, akik kérdéseikkel lelepleződnek. A halál torkában sem tud az ember alázatosabban viszonyulni a meg nem érdemelt kegyelem forrásához. Köszönet helyett kérdeznek. Mi ez? Szemrehányóan nézegetik a mennyei eledelt, amelyért le kell hajolniuk, ráadásul csak egyetlen napig lehet fogyasztani. Mi ez, az elvárások, a követelések, a képzelt érdemek jutalmaként!? Hol van már az öröm, amit éreztek a fáraó hatalma alóli szabaduláskor, hol van a hála az idegenben eltöltött rabszolgaság végéért? A jeruzsálemiek egyenesen a megalázás lenézésével, avagy lenéző megalázással tekintenek a bevonuló Krisztus Jézusra, aki éppen most bizonyítja, hogy nem álpróféta és nem földi király, hanem Isten egyszülött Fia. Ki ez, aki nem holmi királyok közül való, aki nem kényszeríti térdre a hódolókat!?
A hitetlenek máig így kérdeznek: mi az, amit nem mi hoztunk létre; ki az, aki beleszólhatna az életünkbe? Az ilyen magatartásnak keserű gyümölcse az egyéni élet boldogtalansága, a legbensőségesebb kapcsolatok felbomlása, a társadalom belső feszültsége vagy a nemzet megújhodásának késlekedése. Ettől fájdalmasabb, amikor a hívő ember is hasonlóan kérdez, vagy ilyen szellemben cselekszik. Ott ahol kétségbe vonják, hogy mennyei kenyerünk van, vagy, hogy Krisztus a mindenható, ott kiürülnek a templomok, elmenekülnek az emberek, nem születnek örökösök. Ott ahol nincs köszönet a mindennapi, és az örökélet kenyeréért, ott felveri a gyom és a gaz az örökíthetőt, amit később mások kéjes örömmel elbirtokolnak.
A jeruzsálemi bevonulást követő első hely a templom, ahová Krisztus megérkezett. Máté így emlékeztet erre: „kiűzi mindazokat…, akik latrok barlangjává tették (a templomot)”. (Mt 21,12) Így folytatja: „vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket.” (Mt 21,14) Az, Aki fel fog támadni, hadat üzent nyomornak, betegségnek és halálnak.
Imádkozzunk valamennyien egymásért és másokért, hogy húsvétunk kérdéseinken túl a bizonyosság legyen, mi a feltámadt Jézus Krisztusnak örökösei vagyunk.
Nagyvárad, 2011. március 22.
Áldott húsvéti ünnepeket kíván testvéri szeretettel
Csűry István püspök

2011. április 20., szerda

Húsvéti Harangszó

Ünnepi összeállítást és Református élet-mellékletet tartalmaz, valamint egyebek mellett a 150 éve született gróf Tisza Istvánra emlékezik a királyhágómelléki reformátusok lapjának áprilisi második száma.

„A húsvéti üres sír az a ’bölcső’, amelyből kilépett az Élet Fejedelme, amelyből kisarjadt az igazi élet!” – a lap címoldalán Eszenyeiné Széles Mária húsvéti írása található A feltámadás evangéliuma címen. Ugyanott olvasható Csűry István püspök ünnepi pásztorlevele is, melynek címe: Isten gondoskodása.
A lapszám ünnepi írásai között, a feltámadott Krisztussal való találkozásról ír Balázsné Kiss Csilla, a Lélek csendje rovatban. A húsvéti Harangszó hagyományosan locsolóvers-válogatást is tartalmaz.
A szokásos rovatok is megtalálhatók a lapszámban. A Református élet rovat kétoldalas melléklettel jelentkezik. Tudósítás olvasható a belényesi Wass Albert szavalóversenyről, a magyarkakucsi és a szatmár-szamosnegyedi gyülekezet márciusi ünnepségéről, a Temesvári Egyházmegye lelkészértekezletéről és a Jubileumi Rákóczi Évek rendezvénysorozat, Nagykárolyban tartott zárókonferenciájáról.
Az ifjúsági rovatban ezúttal a köröstárkányi gyermekzenekar mutatkozik be. Arad-Mosóczon is megtartották a női imanapot, melynek részletei Komádi Sándor írásából derülnek ki.
A Mementó rovatban a 150 éve született gróf Tisza Istvánra emlékezik Nagy Árpád, a szalontai gyülekezet gondnoka. A lap megemlékezik Köröstárkány 1919-es fekete húsvétjának áldozatairól is. Vetési László a 89. évében elhunyt nt. Virág Károlyra, a zilahi egyházmegye ny. esperesére emlékezik, életútját és szolgálatát is felidézve.
A Presbiter oldalon a Királyhágómelléki Presbiteri Szövetség Nagyváradon tartott közgyűléséről tudósít Tóth Zsigmond PSZ-sajtóreferens.
A Harangszó megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

2011. március 29., kedd

A Harangszó áprilisi első számából

A Fekete-Körös völgye tájegységként első néprajzi kutatója, Györffy István tanulmánysorozata óta szerepel a magyar néprajzi irodalomban. A lap címoldalán Dukrét Géza A Fekete-Körös völgyi magyarság című Györffy-kötetet ismerteti. A segítségnyújtás és elfogadás áldásai – ezzel a címmel jegyzi vezércikkét Csűry István püspök.

Virágvasárnapi áhítatot tartalmaz a Harangszó egyik legrégebbi és legkedveltebb rovata, A lélek csendje, melyet Balázsné Kiss Csilla lelkésznő ír, immár tizenötödik éve.
Koltó második alkalommal kapcsolódott be a Wass Albert olvasómaratonba, melyben idén 42 település vett részt – tudósít Varga Károly. A Református élet rovat másik anyaga a legkisebb váradi gyülekezet – Hegyalja - imaheti alkalmait ismerteti. Bő tíz évre tekint vissza összegző írásában Emődi Tamás, egyházkerületi műszaki előadó, aki a királyhágómelléki református műemléktemplomok megóvását és helyreállítási folyamatát ismerteti.
A Temesvári Egyházmegye éves presbiterkonferenciájáról számol be Megyasszai Júlia a lap Presbiter oldalán. A Mozaik oldalon Orbán Levente jegyzetében amiatt füstölög, hogy tán’ Kazinczy sem értené a magyar fővárosban manapság beszélt szlengmagyart. A Derűs percekben Csohány János anekdotázik, míg a Nepálban szolgáló református missziósok az elrendezett házasságokról írnak.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

2011. március 27., vasárnap

A Harangszó márciusi második számából

Miért adjam a gyermekemet magyar iskolába? A címben feltett kérdést válaszolja meg írásában Varga László, a Harangszó címoldalán. Tavaszvárás címen jegyzi vezércikkét Sándor Lajos. „Bízvást hiszem, hogy Isten azért mutatja meg a nagy természet megújulását, hogy reméljem: van számunkra is megújulási esély testben és lélekben” – fogalmaz a szerző.

Az élesdi gyülekezet idei imahetét foglalja össze a két szerző: Létai István és Ciavoiné Létai Andrea, emellett képriport szemlélteti a belényesi, a fugyivásárhelyi, a pósalakai, a révi és a szalontai imahetek egy-egy alkalmát.
„Az imahét mozgalmas gyülekezeti ünnep” – hangsúlyozza Vetési László, aki olvasmányos riportban eleveníti fel a református szórványban végzett szolgálatainak emlékképeit.
Ernyőszervezetbe tömörültek a diakóniai szolgálatot végző királyhágómelléki alapítványok. A partnerség ünnepélyes megkötéséről a lap Református élet rovata tudósít.
Befejező részéhez érkezett a Harangszó külmissziói riportsorozata, melyben egy Nepálban tartózkodó marosvásárhelyi református házaspár ismerteti missziói szolgálatát. A házaspár áprilistól kezdődően rövid nepáli naplójegyzetekkel jelentkezik a lap hasábjain.
A Bihari Presbiteri Szövetség első alkalommal szervezte meg presbiteri konferenciáját. Az eseményről Tóth Zsigmond, a PSZ sajtóreferense számol be.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com címen olvasható.